Monthly Archives: آبان 1397

چرا باید برند شرکت را ثبت کنیم ؟

ثبت برند

زمانی که کسب و کاری را آغاز میکنیم هدفی که داریم این است آیا میتوانیم در این حوزه موفق شویم و ماندگار یا خیر ؟ و رفته رفته درگیر کسب و کارمان می شویم. شرکت ما بزرگ و بزرگ تر می شود و روزی به خود می آییم و میبینیم برند ما را دیگری به […]