خیابان بهشتی ، روبرو خیابان پاکستان ، شماره 324 ، ثبت مطهری
تلفن ویژه : 41324-021

info@sabtemotahari.com

سوالات متداول

لطفا قبل از فرستادن پیام ، سوالات متداول را مطالعه کنید

سوال یک

برای ثبت شرکت و خدمات تکمیلی آن نیاز به مراجعه حضوری دارم ؟

سوال دو

مدارک مربوط به خدمات شرکت را چگونه برایمان ارسال می کنید ؟

سوال سه

برای امضا کردن پای اوراق شرکت آیا نیاز است هر سری به دفتر شما مراجعه کنم ؟

ارسال نظرات